ใบรับรอง

การจดทะเบียนสิทธิบัตรซิลิเกตที่ละลายน้ำได้

สิทธิบัตรสำหรับซัลเฟอร์ซิลิเกต