ผลของ Oboki

  • เพิ่มความต้านทานโรคและภูมิคุ้มกันโดยเสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช
  • ทำให้สารอาหารเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและสม่ำเสมอ

  • พืชผลเพิ่มปริมาณน้ำตาลให้หวานขึ้นตามธรรมชาติ

  • ผลผลิตเพิ่มขึ้น

  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก

  • ป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศหนาวเย็นและร้อนจัด

  • ลดการทำลายของโรคและแมลงตามธรรมชาติ

  • ป้องกันการเจริญเติบโตมากเกินไปของราก

  • เพิ่มระยะเวลาการเก็บ

  • ลดการใช้ยาฆ่าแมลงได้มากกว่า 60%

closeup photography of green plant inside green house
closeup photography of green plant inside green house

ผลของกำมะถัน

กำมะถันเป็นสารที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายของพืช

1. Anabolism - กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นจากหน่วยที่เล็กลง มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ทางชีวภาพและการสร้างกระบวนการของเซลล์

2. Nitrogen fixation - กระบวนการทางชีวภาพที่ไนโตรเจนในบรรยากาศถูกแปลงให้อยู่ในรูปที่พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นำไปใช้ได้

3. Nitrogen Assimilation - กระบวนการที่สิ่งมีชีวิใช้ไนโตรเจนในรูปของกรดอะมิโนและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ

4. Absorption of Various Nutrients - กำมะถันช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. Helps Beneficial Bacteria - แบคทีเรียกำมะถันไม่เป็นอันตรายต่อพืชผล แต่สามารถช่วยให้พืชได้รับสารอาหารเพิ่มเติมแทน

6. Crop Growth Health - กำมะถันจะทำให้พืชผลแข็งแรงขึ้น เติบโตเร็วและแข็งแรง

7. Brix up - การใช้กำมะถันทำให้คุณภาพของพืชผลหรือ Brix สูงขึ้น

8. Help with Sterilization and Insecticide - เป็นที่รู้กันว่ากำมะถันเป็นสารฆ่าเชื้อที่ดีและเป็นทางเลือกยาฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตราย

ผลของซิลิกา

การก่อตัวของซิลิกา Bilayer ในเซลล์ผิวหนังพืช

1. Strengthening Plant - ซิลิเกตช่วยให้พืชแข็งแรงขึ้น

2. Increases Plant resistance to Disease -ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคมากขึ้น

3. Prevent Drought Damage - ป้องกันการบาดเจ็บจากหนาว ภัยแล้ง และลดการเกิดความผิดปกติทางสรีรวิทยา

4. Prevent senescence of leaf and control transpiration -ช่วยผลัดเซลล์เก่าและป้องกันการสูญเสียน้ำมากเกินไปทางใบ

5. Prevent overgrowth - ป้องกันการผลิตกรด indoleacetic มากเกินไป

6. Prevent Collapse -ช่วยเรื่องการสูญเสียน้ำในต้นพืชไม่ให้พังทลาย

7. Brix up - การใช้ Silicate ทำให้คุณภาพของพืชผลหรือ Brix สูงขึ้น

8. Control Oversupply of Potassium Nitrogen Phosphate - ควบคุมปริมาณโพแทสเซียมไนโตรเจนฟอสเฟตที่มากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้โพแทสเซียมไนโตรเจนฟอสเฟตส่วนเกินไม่ทำลายรากพืช